Kombinirana organizacija - CAO

Obstoječe organizacije za vzdrževanje, ki so dobile odobritev po, Poddelu F, Dela M uredbe (EU) 1321/2014 morajo najkasneje do 24. septembra 2021 24. marca 2022 (datum je bil preložen za šest mesecev zaradi pandemije Covid-19, ref. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2021/700) pridobiti novo odobritev po delu CAO ali delu 145. Direkten prehod v odobreno organizacijo po delu 145 ni možen in gre za novo vlogo – glej zavihek 145 organizacije. V nasprotnem primeru bo spričevalo prenehalo veljati. Podrobnejša navodila prehoda je pripravila EASA in jih dobite tukaj ali pa na njihovi spletni strani: https://www.easa.europa.eu/the-agency/faqs/interpretation-and-policy-papers.

Predlagamo, da pred vložitvijo zahteve za prehod organizacije kontaktirate dodeljenega nadzornika vaše organizacije, da skupaj uskladite korake prehoda.

Vloge:
Vloga za prehod organizacije v CAMO ali CAO

AIR.OBR-189

Vloga začetno izdajo potrdila ali spremembo organizacije CAMO – EASA Obrazec 2 (obvezne priloge so navedene na zadnji strani vloge!)

AIR.OBR-000005

Obrazci:

Kontrolna listo priročnika za vodenje stalne plovnosti CAE

AIR.CHK-174