Kombinirana organizacija - CAO

Organizacija CAO je lahko pooblaščena za vodenje stalne plovnosti, pregled plovnosti zrakoplovov, vzdrževanje zrakoplovov in vzdrževanje komponent ali za katerikoli od navedenih privilegijev posamično ali v kombinaciji.

Privilegiji organizacije so ustrezno označeni na spričevalu in navedeni v odobrenem priročniku organizacije CAE in se lahko uporabljajo za nekompleksne zrakoplove, oz. zrakoplove, ki ne prevažajo potnikov v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008

Dokumenti za začetno izdajo ali spremembo potrdila pooblaščene organizacije za vodenje stalne plovnosti po Delu-CAO

Vloge:
Vloga začetno izdajo potrdila ali spremembo organizacije CAMO – EASA Obrazec 2 (obvezne priloge so navedene na zadnji strani vloge!)

AIR.OBR-000005

Obrazci:

Kontrolna listo priročnika za vodenje stalne plovnosti CAE

AIR.CHK-174

Povezava na seznam organizacij odobrenih po Del-CAO
Seznam organizacij odobrenih po Del-CAO

povezava