Letalska varnost

Zagotavljanje in spodbujanje varnosti in skladnosti sta naši temeljni poslovni funkciji. Zavezani smo k razvoju, izvajanju, vzdrževanju in nenehnemu izboljševanju strategij in procesov, s katerimi bomo zagotovili, da so vse naše letalske dejavnosti usmerjene v doseganje najvišje stopnje varnosti in izpolnjevanje nacionalnih in mednarodnih letalskih zakonodajnih zahtev in standardov ter spodbujanje varnostne kulture med letalskimi organizacijami (Politika zagotavljanja skladnosti in letalske varnosti).

ICAO Priloga 19 spodbuja skupen pristop k upravljanju varnosti in varnostnemu nadzoru na vseh področjih letalstva. EASA je skladno z ICAO Prilogo 19 in evropskimi uredbami razvila orodje za ocenjevanje management sistema (Management System Assessment Tool – MSAT), ki je zasnovano tako, da je primerno za uporabo s strani pristojnih organov, pa tudi organizacij za ocenjevanje učinkovitosti lastnega sistema upravljanja (SMS) z namenom nenehnega izboljševanja.

Na tem mestu bi vas zato želeli vzpodbuditi k uporabi orodja ter posredovanju povratnih informacij o sami uporabi in njegovi učinkovitosti (na elektronski naslov sms@caa.si). Na voljo je MSAT, verzija 2.