Letalska varnost

Zagotavljanje in spodbujanje varnosti in skladnosti sta naši temeljni poslovni funkciji. Zavezani smo k razvoju, izvajanju, vzdrževanju in nenehnemu izboljševanju strategij in procesov, s katerimi bomo zagotovili, da so vse naše letalske dejavnosti usmerjene v doseganje najvišje stopnje varnosti in izpolnjevanje nacionalnih in mednarodnih letalskih zakonodajnih zahtev in standardov ter spodbujanje varnostne kulture med letalskimi organizacijami.

ICAO Priloga 19 spodbuja skupen pristop k upravljanju varnosti in varnostnemu nadzoru na vseh področjih letalstva. EASA je skladno z ICAO Prilogo 19 in evropskimi uredbami razvila orodje za ocenjevanje management sistema (Management System Assessment Tool), ki je zasnovano tako, da je primerno za uporabo s strani pristojnih organov, pa tudi organizacij za ocenjevanje učinkovitosti lastnega sistema upravljanja (SMS) z namenom nenehnega izboljševanja.

Na tem mestu bi vas zato želeli vzpodbuditi k uporabi orodja (na voljo je v večji ali manjši resoluciji) ter posredovanju povratnih informacij o sami uporabi in njegovi učinkovitosti (na elektronski naslov sms@caa.si). Več si lahko preberete v EASA navodilih.