Zaščita spektra

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1207/2011 (SPI) o določitvi zahtev glede učinkovitosti in interoperabilnosti nadzora za enotno evropsko nebo v 6. členu (zaščita spektra) državam članicam nalaga, da zagotovijo, da sekundarni nadzorni radarski odzivnik na katerem koli zrakoplovu, ki leti nad državo članico, ni podvržen pretiranemu spraševanju, ki se prenaša prek nadzornih spraševalnikov na zemlji, ki so pri sprejemanju ali nesprejemanju odzivov dovolj močni, da presegajo najmanjši prag prejemnika sekundarnega nadzornega radarskega odzivnika.

Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi zahtev glede učinkovitosti in interoperabilnosti nadzora za enotno evropsko nebo (Uradni list RS, št. 168/20) določa pristojna organa, obveznosti izvajalca komunikacijskih, navigacijskih in nadzornih služb ter upravljavcev nadzornih spraševalnikov, Medresorsko skupino za zaščito spektra ter prekrške.

Monitoring nadzornega spraševanja izvaja izvajalec komunikacijskih, navigacijskih in nadzornih služb (KZPS, d.o.o.).

Usklajevanje interesov in predlaganje ukrepov za dosego ciljev zaščite spektra iz 6. člena Izvedbene uredbe 1207/2011/EU izvaja Medresorska skupina za zaščito spektra, ki jo vodi agencija.

Upravljavec nadzornega spraševalnika (razen upravljavca vojaškega nadzornega spraševalnika) mora o načinu in spremembi njegovega delovanja obveščati izvajalca monitoringa.

Povezave:

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1207/2011 z dne 22. novembra 2011 o določitvi zahtev glede učinkovitosti in interoperabilnosti nadzora za enotno evropsko nebo, kot je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/587 z dne 29. aprila 2020:

Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi zahtev glede učinkovitosti in interoperabilnosti nadzora za enotno evropsko nebo (Uradni list RS, št. 168/20):