Zaščita spektra

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1207/2011 (SPI) o določitvi zahtev glede učinkovitosti in interoperabilnosti nadzora za enotno evropsko nebo v 6. členu (zaščita spektra) državam članicam nalaga, da zagotovijo, da sekundarni nadzorni radarski odzivnik na katerem koli zrakoplovu, ki leti nad državo članico, ni podvržen pretiranemu spraševanju, ki se prenaša prek nadzornih spraševalnikov na zemlji, ki so pri sprejemanju ali nesprejemanju odzivov dovolj močni, da presegajo najmanjši prag prejemnika sekundarnega nadzornega radarskega odzivnika.

Agencija je s ciljem zmanjšanja negativnih vplivov na področju varnosti zračnega prometa v postopku priprave osnovnih načel za usklajevanje zemeljskih naprav, ki delujejo na frekvencah 1030/1090 MHz, namenjenih subjektom, ki stalno ali občasno upravljajo zadevne naprave.

Pred vsako začasno ali stalno postavitvijo zemeljskih naprav, ki delujejo na frekvencah 1030/1090 MHz, je potrebno o tem predhodno obvestiti agencijo.