Zahteve v zvezi z letalskimi operacijami za balone

Spoštovani imetniki spričeval letalskega prevoznika za opravljanje zračnega prevoza z baloni!

Obveščamo vas, da bosta 3. 4. 2018 začeli veljati Uredba Komisije (EU) 2018/394 z dne 13. marca 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 glede črtanja zahtev v zvezi z letalskimi operacijami za balone in Uredbe Komisije (EU) 2018/395 z dne 13. marca 2018 o podrobnih pravilih za operacije balonov v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta.

Uredba Komisije (EU) 2018/394 z dne 13. marca 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 glede črtanja zahtev v zvezi z letalskimi operacijami za balone določa, da se Uredba (EU) št. 965/2012 ne uporablja za letalske operacije z baloni. Vendar se v zvezi s takšnimi letalskimi operacijami z baloni, ki niso privezani plinski baloni, uporabljajo zahteve glede nadzora iz člena 3. Gre za določbe glede nadzora, ki ga izvaja pristojni organ.

Uredbe (EU) št. 2018/395 določa podrobna pravila za letalske operacije z baloni, če takšni zrakoplovi izpolnjujejo pogoje iz točk (b) in (c) člena 4(1) Uredbe (ES) št. 216/2008, ne uporablja pa se za letalske operacije s privezanimi plinskimi baloni.

Obe uredbi se začneta uporabljati dne 8. aprila 2019.

Sprejem in uveljavitev navedenih uredb pomenita, da spričevala letalskih prevoznikov, izdana v skladu z Zakonom o letalstvu in Operativno-tehnično zahtevo za opravljanje zračnega prevoza z baloni (Uradni list RS, št. 70/12) velja do izteka veljavnosti, torej še po 8.4.2018. Po izteku veljavnosti lahko zaprosijo za njegovo podaljšanje do 8. 4. 2019. Takrat pa bodo operatorji morali izpolnjevati zahteve Uredbe (EU) št. 2018/395, in sicer Del BOP. Komercialne operacije z baloni bo možno izvajati, če bo operator izpolnil izjavo, ki je priloga navedene uredbe, in ob predpogoju, da stalno izpolnjuje zahteve Dela BOP.

Povezave do novih predpisov EU:

Uredba Komisije (EU) 2018/394

Uredba Komisije (EU) 2018/395

Vse objave