Začetek obvezne opremljenosti z letalskimi radijskimi postajami

ZAČETEK OBVEZNE OPREMLJENOSTI Z LETALSKIMI RADIJSKIMI POSTAJAMI, KI OMOGOČAJO TUDI 8,33 KHZ RAZMIK MED GOVORNIMI KANALI POD NIVOJEM LETENJA 195 

V skladu z Izvedbeno Uredbo Evropske Komisije (EU) št. 1079/2012, z dne 16. novembra 2012, o zahtevah glede razmika med govornimi kanali za enotno evropsko nebo, morajo biti do 31. decembra 2017 vsi zrakoplovi opremljeni tudi pod nivojem letenja (FL) 195 z radijskimi napravami, ki uporabljajo razmik med kanali 8,33 kHz. To pomeni, da morajo biti vsi zrakoplovi, ki letijo v zračnem prostoru Republike Slovenije opremljeni z ustreznimi radijskimi postajami. Posledično to pomeni, da mora v zračnem prostoru razreda A, B, C in D, vsak zrakoplov imeti najmanj eno tako radijsko postajo.

Več informacij najdete v dokumentu.

Vse objave