Vzdrževanje

Da je zrakoplov zmožen za varno letenje, je na njem treba opraviti popravila in redne vzdrževalne dejavnosti po odobrenem vzdrževalnem programu. Od namena uporabe zrakoplova in od zahtevnosti dela je odvisno, kdo lahko opravlja te naloge:

  • odobrene organizacije za vzdrževanje,
  • letalski mehanik z dovoljenjem,
  • piloti – lastniki zrakoplovov.

Agencija za civilno letalstvo RS odobrava (certificira) organizacije za vzdrževanje zrakoplovov in podeljuje licence letalskim mehanikom skladno s predpisi, ki so veljavni v EU, njihove odobritve pa veljajo v državah članicah EASA in organizacijah, ki jih odobri EASA.