Varnostna okrožnica: Navodila potnikom v splošnem letalstvu (GA)

Agencija za civilno letalstvo izdaja varnostno okrožnico (SB02/2023) glede podajanja varnostnih navodil potnikov v splošnem letalstvu (GA), v skladu z določbo NCO.GEN.130 Uredbe (EU) 965/2012.

Namen okrožnice je opozoriti na pomembnost podajanja varnostnih navodil potnikov na podlagi primerov iz prakse, prav tako pa izpostavlja uporaba mednarodno sprejetega koncepta oz. industrijske prakse t.i. »S-A-F-E-T-Y« modela.

Varnostna okrožnica je na voljo na naslednji povezavi: https://www.caa.si/upload/editor/file/file151ed068d166ed9.pdf

Vse objave