Uvodni leti

OBRAZCI


ZAKONSKA PODLAGA

V Uradnem listu RS št. 75 z dne 26.11.2018 je bila objavljena Operativno-tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov (v nadaljevanju OTZ).

Organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz OTZ, lahko oddajo vlogo (zgoraj) za pridobitev dovoljenja za uvodne lete.

OTZ se v pogojih za izvajanje primarno naslanja na pogoje iz dela NCO, ki je bil objavljen z Uredbo (EU) št. 800/2013 (Priloga VII, del NCO). Več informacij za celotno Uredbo najdete pod zavihkom 'Nova Uredba Komisije (EU) št. 965/2012' ali na spletni strani EASA https://www.easa.europa.eu/regulations.

Vsi imetniki dovoljenj za izvajanje uvodnih letov (organizacije za usposabljanje, klubi) so dolžni v skladu z določbami 3. oziroma 10. člena Operativno-tehnične zahteve za izvajanje uvodnih letov (Uradni list RS št. 75/18) do 31.3. za preteklo  leto agenciji  na elektronski naslov ops@caa.si   poročati o:

- številu ur opravljenih na posameznih vrstah zrakoplovov v preteklem letu kar pomeni nalet v šoli in/ali nalet v letalskem klubu. Operaterju, ki ni klub in ima letalsko šolo, se v dovoljeno kvoto 20% naletenih ur za uvodne lete prizna samo nalet v letalski šoli. Ne upošteva se nalet, pridobljen v okviru letalskega operaterja (CAT, SPO operacije, ...).

-izvedenih uvodnih letih (v urah) na posameznih vrstah zrakoplovov v preteklem letu ter

- številu prepeljanih potnikov na posameznih vrstah zrakoplovov v preteklem letu.