Uvodni leti

OBRAZCI


ZAKONSKA PODLAGA

V Uradnem listu RS št. 79 z dne 7. 10. 2014 je bila objavljena Operativno-tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov (v nadaljevanju OTZ). 

Organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz OTZ, lahko oddajo vlogo (zgoraj) za pridobitev dovoljenja za uvodne lete. 

OTZ se v pogojih za izvajanje primarno naslanja na pogoje iz dela NCO, ki je bil objavljen z Uredbo (EU) št. 800/2013 (Priloga VII, del NCO). Več informacij za celotno Uredbo najdete pod zavihkom 'Nova Uredba Komisije (EU) št. 965/2012'.

Vsi imetniki dovoljenj za izvajanje uvodnih letov (ATO, klubi) so dolžni v skladu z določbami 3. oziroma 10. člena Operativno-tehnične zahteve za izvajanje uvodnih letov (Uradni list RS št. 75/18) agenciji poročati na elektronski naslov ops@caa.si do 31. 3. 2019 o številu vzletov, opravljenih v preteklem letu, številu izvedenih uvodnih letov in številu prepeljanih oseb v skladu z Operativno-tehnično zahtevo za izvajanje uvodnih letov (Uradni list RS, št. 75/18).