Uvodni leti

OBRAZCI


ZAKONSKA PODLAGA

V Uradnem listu RS št. 79 z dne 7. 10. 2014 je bila objavljena Operativno-tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov (v nadaljevanju OTZ). 

Organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz OTZ, lahko oddajo vlogo (zgoraj) za pridobitev dovoljenja za uvodne lete. 

OTZ se v pogojih za izvajanje primarno naslanja na pogoje iz dela NCO, ki je bil objavljen z Uredbo (EU) št. 800/2013 (Priloga VII, del NCO). Več informacij za celotno Uredbo najdete pod zavihkom 'Nova Uredba Komisije (EU) št. 965/2012'.

Glede na 10. člen OTZ imetniki dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti za panoramske lete (A1 – Potniki), katerim je bilo to dovoljenje zaradi uveljavitve Uredbe (EU) št. 965/2012 preklicano z dnem 28. 10. 2014, lahko do pridobitve dovoljenja v skladu z zahtevami in pogoji te operativno-tehnične zahteve izvajajo uvodne lete, vendar najkasneje do 15. 12. 2014. Pogoji so opredeljeni v celotnem 10. členu OTZ.