Ustna odločba Adrii Airways (AA) d.o.o. - S5-AAK

Ljubljana, 30.09.2019

Javna agencija za civilno letalstvo RS (Agencija) je danes 30.9.2019 izdala ustno odločbo Adrii Airways (AA) d.o.o., da z dnem 30.9.2019 od 12 ure prepove izvajanja letalskih operacij z letalom, model CRJ900 tip CL-600-2D24 reg. ozn. S5-AAK (S/N 15128) zaradi odpovedi najemne pogodbe s strani najemodajalca in posledično izbrisa najemnika Adrie Airways d.o.o. iz Registra zrakoplovov RS kot uporabnika navedenih letal.


Agencija bo pisno odločbo v zvezi z navedenim izdala v petih (5) dneh (174. člen Zakona o letalstvu).

Odločba o izbrisu uporabnika bo izdana ločeno.

Javna agencija za civilno letalstvo RS

Vse objave