Usposobljenost mestnih redarjev za izvajanje nadzora nad UAS operatorji

Vse uporabnike brezpilotnih zrakoplovov obveščamo, da je agencija izvedla usposabljanje za občinske redarje v skladu z 22. členom Uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 195/20 in 31/21). 

Na podlagi navedenega predpisa imajo namreč občinska redarstva in Policija pristojnost izvajanja nadzora in ugotavljanja določenih prekrškov na področju brezpilotnih zrakoplovov.

Vse objave