Upravljavci brezpilotnih zrakoplovov


Kdo mora pridobiti potrdilo iz poznavanja pravil letenja z brezpilotnimi zrakoplovi?

Vsi upravljavci, ki upravljajo z brezpilotnimi zrakoplovi pri operatorju, ki izvaja letalske dejavnosti kategorije C in D.
Za izvajanje letalske dejavnosti kategorije A in B lahko namesto izpita, operator poda izjavo, da upravljavci poznajo pravila letenja, in jo hrani v svojem arhivu za namene nadzora. Poznavanje letalskih dejavnosti se lahko kadarkoli preverja tudi s strani Agencije.


Kako se prijavim na izpit?

Prijavo na izpit (FCL.APL-167) za pridobitev potrdila o poznavanju pravil letenja izpolnite, podpišite in jo pošljite:
- po pošti na naslov Agencija za civilno letalstvo, Kotnikova ulica 19a, SI - 1000 Ljubljana; ali
- po faksu na številko: 01/244 66 99; ali
- na uradni spletni naslov Agencije: info@caa.si.
Po uspešno opravljenem izpitu Agencija izda potrdilo.
Za dodatne informacije v zvezi z izpiti lahko pišete na e-naslov: info@caa.si.


Kdaj se šteje, da sem izpit opravil?

Kandidat uspešno opravi izpit, če pravilno odgovoril na 75 % vseh vprašanj.
Kandidat, ki izpita ni opravil, se lahko ponovno prijavi na izpit (ponovno pošlje prijavo na izpit), pri čemer k izpitu lahko pristopi največ šestkrat.
Izpiti se opravljajo na sedežu Agencije.


Kako se pripravim na izpit?

Na izpit se lahko pripravite z gradivi, ki so objavljena na strani letalskih operacij.


Kdaj lahko pristopim k izpitu?

Izpitni roki so objavljeni na naslednji podstrani.


Kakšni so stroški za opravljanje izpita in pridobitev potrdila?

Stroške storitev Agencija zaračunava v skladu s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 88/2014 in 38/2017), in sicer:
- za prijavo na izpit in izpit v zvezi s pravili letenja se zaračuna 6 točk, kar znaša 48 evrov;
- za izdajo potrdila o opravljenem izpitu se zaračuna 5 točk, kar znaša 40 evrov.
Po prejemu vaše (popolne) vloge za prijavo na izpit bo Agencija izdala sklep o stroških, ki bo poslan na vaš naslov.

Kako pridobim status operatorja?

Opravljen izpit iz poznavanja pravil letenja je samo del zahtev (za kategorije za katere se zahteva), ki so potrebne za opravljanje letalskih dejavnosti.
Več informacij o pridobitvi statusa 'Operatorja, ki opravlja letalske dejavnosti' dobite na naši spletni strani področja za letalske operacije.