Transponder - sekundarni nadzorni radarski odzivnik (Mode S)

V skladu s 5. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1207/2011 o določitvi zahtev glede učinkovitosti in interoperabilnosti nadzora za enotno evropsko nebo so vsi operaterji (oseba, organizacija ali podjetje, ki je vključeno ali želi biti vključeno v obratovanje zrakoplova) dolžni zagotoviti, da so zrakoplovi, ki opravljajo lete splošnega zračnega prometa (GAT) v skladu s pravili instrumentalnega letenja (IFR) v kontroliranem zračnem prostoru najpozneje do 7. junija 2020 opremljeni z ustreznimi radarskimi odzivniki (transponderji), in sicer:

(a) vsi zrakoplovi morajo biti opremljeni s sekundarnimi nadzornimi radarskimi odzivniki z zmogljivostmi iz dela A Priloge II (ICAO Level 2s oz. Mode S ELS (Elementary Surv.));

(b) zrakoplovi, katerih največja certificirana vzletna masa presega 5.700 kg ali katerih največja hitrost letenja presega 250 vozlov morajo biti opremljeni s sekundarnimi nadzornimi radarskimi odzivniki, ki imajo poleg zmogljivosti iz dela A Priloge II tudi zmogljivosti iz dela B (Mode S Elementary Surv. & Extended squitter (ES) ADS-B protocol);

(c) zrakoplovi z nepremičnimi krili, katerih največja certificirana vzletna masa presega 5.700 kg ali katerih največja hitrost letenja presega 250 vozlov morajo biti opremljeni s sekundarnimi nadzornimi radarskimi odzivniki, ki imajo poleg zmogljivosti iz dela A Priloge II tudi zmogljivosti iz dela C (Mode S Elementary Surv. & Enhanced Surveillance (EHC)).

Operaterji so dolžni zagotoviti, da zrakoplovi, opremljeni z zadevnimi sekundarnimi nadzornimi radarskimi odzivniki, katerih največja certificirana vzletna masa presega 5.700 kg ali katerih največja hitrost letenja presega 250 vozlov, opravljajo lete z uporabo več anten, kot je določeno v odstavku 3.1.2.10.4 Priloge 10 k Čikaški konvenciji, Zvezek IV, četrta izdaja, vključno z vsemi spremembami do št. 89.

Operaterji so dolžni zagotoviti, da se pregledi izvajajo najmanj vsaki dve leti in kadar koli je na določenem zrakoplovu ugotovljena nepravilnost, postopati skladno z 2. točko 7. člena Uredbe 1207/2011/EU.

Nadalje so operaterji dolžni zagotoviti, da na zrakoplovu, ki ga upravljajo, kateri koli odzivnik Mode S deluje s 24-bitnim naslovom zrakoplova ICAO, ki ustreza dodeljeni registraciji. Več informacij o dodeljevanju 24-bitnega naslova najdete na povezavi na področju plovnosti - Mode S.


Državni zrakoplovi

V skladu z 8. členom Uredbe 1207/2011/EU o določitvi zahtev glede učinkovitosti in interoperabilnosti nadzora za enotno evropsko nebo smo kot država članica dolžni zagotoviti, da so državni zrakoplovi, ki izvajajo letenje GAT v skladu s pravili IFR v kontroliranem zračnem prostoru, najpozneje do 7. junija 2020:

  • opremljeni s sekundarnimi nadzornimi radarskimi odzivniki z zmogljivostjo iz dela A Priloge II (Mode-S ICAO Level 2s);
  • ko gre za državne zrakoplove, namenjene za prevoz, katerih največja certificirana vzletna masa presega 5.700 kg ali katerih največja hitrost letenja presega 250 vozlov, opremljeni s sekundarnimi nadzornimi radarskimi odzivniki, ki imajo poleg zmogljivosti iz dela A Priloge II (Mode-S ICAO Level 2s) tudi zmogljivosti iz dela B (Mode-S ICAO Level 2es) in dela C (odzivnik za dodatne nadzorne podatke).

Če državnih zrakoplovov ni mogoče opremiti z ustreznimi sekundarnimi nadzornimi radarskimi odzivniki, je neopremljenost lahko utemeljena z enim od naslednjih razlogov:

a) v primeru prepričljivih tehničnih razlogov;

b) v primeru državnih zrakoplovov, ki opravljajo lete v skladu s členom 2(2), ki bodo najpozneje do 1. januarja 2020 prenehali obratovati;

c) v primeru omejitev pri naročanju.


Koristne povezave

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1207/2011

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1207-20170327&qid=1516009411136&from=SL

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1207-20170327&qid=1516009411136&from=SL

Eurocontrol – Aircraft Equipage Requirements in the European Commission IRs 1207/2011, 1028/2014 and 2017/386

http://www.eurocontrol.int/spi-ir