Transponder - sekundarni nadzorni radarski odzivnik (Mode S)


V skladu s 5. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1207/2011 o določitvi zahtev glede učinkovitosti in interoperabilnosti nadzora za enotno evropsko nebo, kot je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2020/587 so vsi operaterji (oseba, organizacija ali podjetje, ki je vključeno ali želi biti vključeno v obratovanje zrakoplova) dolžni zagotoviti, da so zrakoplovi, ki opravljajo lete splošnega zračnega prometa (GAT) v skladu s pravili instrumentalnega letenja (IFR) najpozneje do 7. decembra 2020 opremljeni z ustreznimi delujočimi sekundarnimi nadzornimi radarskimi odzivniki:

(a) z zmogljivostjo Mode-S ELS (Elementary Surv);

(b) zrakoplovi, katerih največja certificirana vzletna masa presega 5700 kg ali katerih največja dejanska potovalna hitrost presega 250 vozlov, z individualnim spričevalom o plovnosti, ki je bilo prvič izdano 7. junija 1995 ali pozneje, z zmogljivostjo Mode-S ELS in ADS-B;

(c) zrakoplovi z nepremičnimi krili, katerih največja certificirana vzletna masa presega 5 700 kg ali katerih največja dejanska potovalna hitrost presega 250 vozlov, z individualnim spričevalom o plovnosti, ki je bilo prvič izdano 7. junija 1995 ali pozneje, z zmogljivostjo Mode-S ELS, ADS-B in Mode-S EHC (Enhanced Surveillance).

Sekundarni nadzorni radarski odzivnik mora zagotavljati zadostno kontinuiteto, da ne predstavlja operativnega tveganja.


Točki (b) in (c) se ne uporabljata za zrakoplove, ki opravljajo lete v  zračnem prostoru enotnega evropskega neba in spadajo v eno od naslednjih kategorij:

  1. so namenjeni v vzdrževanje,
  2. so namenjeni v izvoz,
  3. prenehali bodo opravljati lete do 31. oktobra 2025.


Operaterji zrakoplovov s prvim spričevalom o plovnosti, izdanim pred 7. decembrom 2020, se do 7. junija 2023 uskladijo z zahtevami iz točk (b) in (c), če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • pred 7. decembrom 2020 so vzpostavili program za naknadno opremljanje in s tem dokazali skladnost s točkama (b) in (c);
  • navedeni zrakoplovi niso bili deležni nobenih sredstev Unije, ki bi se dodelila za njihovo uskladitev z zahtevami iz točk (b) in (c).


Pri  zrakoplovih, katerih odzivniki začasno ne morejo izpolnjevati zahtev iz točk (b) in (c), operaterji z navedenimi zrakoplovi lahko opravljajo lete v zračnem prostoru enotnega evropskega neba največ tri zaporedne dni.

Operaterji zagotovijo, da zrakoplovi, katerih največja certificirana vzletna masa presega  5 700 kg ali katerih največja dejanska potovalna hitrost presega 250 vozlov,  opravljajo lete z  uporabo več anten z najmanjšo zmogljivostjo, kot je določeno v odstavku 3.1.2.10.4 Priloge 10 k  Čikaški konvenciji, Zvezek IV, tretja izdaja, vključno z vsemi spremembami do št. 77.“;

Nadalje so operaterji dolžni zagotoviti, da na zrakoplovu, ki ga upravljajo, kateri koli odzivnik Mode-S deluje s 24-bitnim naslovom zrakoplova ICAO, ki ustreza dodeljeni registraciji. Več informacij o dodeljevanju 24-bitnega naslova najdete na povezavi na področju plovnosti Mode-S.


Sprejemljivi način skladnosti

EASA je 18. avgusta 2020 izdala sprejemljivi način zagotavljanja skladnosti in navodila k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1207/2011 (ED Decision 2020/014/R - AMC & GM to Commission Implementing Regulation (EU) No 1207/2011 (the surveillance performance and Interoperability (SPI) Regulation)).


Pojasnila za operaterje oz. lastnike zrakoplovov

EASA je objavila seznam vprašanj in pojasnil, vezanih na zagotavljanje skladnosti z zahtevami SPI uredbe:

https://www.easa.europa.eu/the-agency/faqs/airspace-requirements-spi-surveillance-performance-and-interoperability

 

Koristne povezave

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1207/2011:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1207-20200520&qid=1607945650697&from=SL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1207-20200520&qid=1607945650697&from=SL

ED Decision 2020/014/R:

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/ed_decision_2020-014-r.pdf

AMC & GM to Commission Implementing Regulation (EU) No 1207/2011 (the surveillance performance and Interoperability (SPI) Regulation):

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/annex_to_ed_decision_2020-014-r.pdf

FAQs on Commission Regulation (EU) 1207/2011:

https://www.easa.europa.eu/the-agency/faqs/airspace-requirements-spi-surveillance-performance-and-interoperability