TARIFA

Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 38/17 in je začela veljati dne 15.07.2017.

Vrednost tarife je določena v točkah, vrednost točke od 15.07.2017 je 8 EUR.

Sprememba Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 202/20 in je začela veljati dne 31.12.2020.

Tarifa se plačuje na osnovi prejetega računa, ki ga Agencija izda predlagatelju po vložitvi njegove vloge za izvedbo storitve.

Cenik_Tarife_2020