TARIFA


Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 38/17 in je začela veljati dne 15.07.2017.

Vrednost tarife je določena v točkah, vrednost točke od 15.07.2017 je 8 EUR.

Tarifa se plačuje na osnovi prejetega sklepa o stroških, ki ga Agencija izda predlagatelju po vložitvi njegove vloge za izvedbo storitve.