Stečaj Airberlin - dodatne informacije

Spoštovani, 

Nemški Zvezni urad za letalstvo (Luftfahrt-Bundesamt oz. LBA) nam je posredoval dodatne informacije v zvezi s stečajnim postopkom letalskega prevoznika Air Berlin. 

Vse informacije v zvezi s stečajnim postopkom najdete na spletni strani www.airberlin-inso.de 

Potniki imajo možnost stopiti v stik s stečajnim upraviteljem. 

Kontaktni podatki stečajnega upravitelja:Klicna številka +49 (0) 30 921 072 00 (od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.30)Na voljo je tudi kontaktni obrazec na naslednji povezavi https://www.airberlin-inso.de/kontakt-formular

Stečajni upravitelj bo kontaktiral vse upnike, ki so bili doslej določeni z okrožnico, ki vsebuje dodatne informacije in obrazec za prijavo terjatev do konca leta 2017.Upniki so naprošeni, da počakajo na klic, dokler se ne vložijo vsi terjatveni zahtevki in dokler ne prejmejo okrožnice z namenom usklajene registracije postopka.Tisti upniki, ki do konca leta niso oz. ne bodo prejeli okrožnice in obrazca za prijavo terjatev, lahko prijavijo svoje terjatve na spletni strani www.airberlin-inso.de in vrnejo registracijski obrazec, ki se samodejno ustvari po registraciji.Upniki morajo prijaviti terjatve do 1. februarja 2018.Prijava terjatev je brezplačna, če je opravljena do tega roka. Če upnik prijavi terjatev po navedenem roku, bo sodišče zaračunalo strošek prijave v znesku 20 EUR.S spoštovanjem,Javna agencija za civilno letalstvo RS

Vse objave