Stara dovoljenja v prehodnem obdobju


OPOZORILO:

 • Od 31.12.2020 se začne uporabljati nova (EU) Uredba na področju UAS. Vloge za nova dovoljenja za izvajanje letalske dejavnosti vlagati samo po novi zakonodaji (glej podstran Nova skupna ureditev EU)

 • Do 31.12.2021 velja prehodno obdobje, ko veljajo tudi stara potrdila/ dovoljenja za izvajanje letalske dejavnosti (do izteka veljavnosti posameznega potrdila/ dovoljenja).OBRAZCI ZA IMETNIKE STARIH POTRDIL / DOVOLJENJ V PREHODNEM OBDOBJU

Izpolnjeno najavo leta posredujete 12 ur pred operacijo na e-naslov: info@caa.si 

ZAKONSKA PODLAGA ZA IMETNIKE STARIH POTRDIL / DOVOLJENJ V PREHODNEM OBDOBJU

Dne 29. 7. 2016 je bila v Uradnem listu objavljena Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov, in dne 16. 12. 2016 popravek Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov. Imetniki dovoljenj po tej uredbi lahko izvajajo letalsko dejavnost do največ 31.12.2021 (do konca prehodnega obdobja) oz. do izteka potrdil/ dovoljenj.CELOTEN SEZNAM ZAKONODAJE, NAVODIL IN USMERITEV ZA IMETNIKE STARIH POTRDIL / DOVOLJENJ V PREHODNEM OBDOBJU:

 1. Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/2016) in popravek Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov
  English: Decree of unmanned aircraft systems 

 2. Sprejemljivi načini usklajevanja (SNU) in navodila (NA) k Uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov
  -> Priloga 1 k SNU – Manevri in tolerance zadovoljive izurjenosti 

 3. Predloga operativnega priročnika  

 4. Obrazci

 5. Program vzdrževanja

 6. Kriteriji in navodila za preglede ter vzdrževanje akumulatorjev

 7. Dnevnik pogonskega akumulatorja

 8. Periodični pregled pogonskega akumulatorja

 9. Vreme – navodilo GAFOR

 10. Območja omejitve letenja brezpilotnih zrakoplovov (interaktivni grafični prikaz prepovedanih območij):

 11. Preizkus sistema padala brezpilotnega zrakoplova (BZ) za izpolnjevanje zahtev B kategorije z 4 motornim multikopterjem

 12. BREZPILOTNI ZRAKOPLOVI IN POROČANJE V CIVILNEM LETALSTVU
 13. Pravila letenja brezpilotnih zrakoplovov 2016.pdf


SEZNAM  IMETNIKOV STARIH POTRDIL / DOVOLJENJ V PREHODNEM OBDOBJU: