Spremembe za operaterje odprte in posebne kategorije UAS s 1.1.2024


1. Konec prehodnega obdobja za ‘prilagojeno’ odprto kategorijo

Z 31. decembrom 2023 se končuje prehodno obdobje iz 22. člena Uredbe EU št. 2019/947, ko so operatorji  z UAS brez C oznak (EU 2019/945) lahko leteli po tako imenovani prilagojeni odprti kategoriji.

S 1. januarjem 2024 bodo v skladu z 20. členom Uredbe EU št. 2019/947 operatorji UAS brez C oznak in z maso pod 250 g lahko leteli po pravilih podkategorije A1 odprte kategorije, operatorji UAS z maso 250 g do 25 kg in brez C oznake pa po pravilih podkategorije A3 odprte kategorije.


2. Obvezna uporaba aktivnega in posodobljenega sistema za identifikacijo na daljavo (ang. active and up-to-date remote identification system)

S 1. januarjem 2024 se končuje tudi prehodno obdobje iz odstavka 3 člena 23 Uredbe EU št. 2019/947, po katerem so operaterji UAS lahko izvajali letalske operacije v posebni kategoriji brez uporabe aktivnega in posodobljenega sistema za identifikacijo na daljavo (active and up-to-date remote identification system).

Uporaba sistema bo sedaj obvezna tudi v odprti kategoriji za vse UAS z oznako C1, C2, C3 v skladu z UAS.OPEN.060.(d) in zahtevami posameznih podkategorij odprte kategorije.

Za pravilno uporabo sistema je potrebno vnesti registracijsko številko operatorja v UAS. Za vnos se zahteva celotna registracijska številka (dodatno 3 številke), ki je razvidna iz aplikacije UAS REPOZITORIJ (https://uas.caa.si) pod registracijska številka (tehnični prenos) in ni vidna na certifikatu 'Registracija operatorja sistemov brezpilotnih zrakoplovov'.  

Vse objave