Spremembe Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah


Obveščamo vas, da je bil dne 31.05.2024 v Uradnem listu RS št. 44/24 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah.
Pravilnik začne veljati in se uporabljati 15. 6. 2024.

Pravilnik najdete na naslednji povezavi: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=PRAV12517

 
Povezava do objave v Uradnem listu: https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ur/u2024044.pdf


Predmetna sprememba pravilnika po vzoru ureditev v drugih državah uvaja drugačno ureditev za ultralahke letalne naprave do vključno 120 kg (naprave, katerih osnovna masa prazne naprave ne presega 120 kg; v drugih ureditvah t.i. »Luftsportgerät mit einer höchstzulässigen Leermasse bis 120 Kilogramm«, »microlights«, »single-seat deregulated aeroplane«). Za take naprave se zaradi enostavnosti naprave in njenega možnega vpliva na okolje uporabljajo poenostavljene (milejše) zahteve, ki olajšajo lastniku uporabo take naprave.
Spremembe vključujejo tudi zahteve za pilota »naprave do 120 kg« ter nekatere druge manjše spremembe, kot so gradbene zahteve oz. certifikacijske specifikacije za tiste vrste naprav, ki jih v Republiki Sloveniji še nimamo, zahteve za dovolj uporabnega goriva, velikost obvestila o uporabi naprave in drugo.

Vse objave