Spremembe in dopolnitve pravil letenja

Spoštovani.

Obveščamo vas, da se 12. oktobra 2017 začnejo uporabljati spremembe in dopolnitve pravil letenja, kot  so bile določene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1185 z dne 20. julija 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 923/2012 glede posodobitve in dopolnitve skupnih pravil letenja in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa (del C SERA) ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 730/2006.


Agencija poziva uporabnike zračnega prostora, lastnike oz. upravljavce zrakoplovov, izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa, upravljavce aerodromov in osebje na zemlji, ki je vključeno v operacije zrakoplovov k preučitvi in ustrezni implementaciji zahtev, ki se jih zadevajo.

Vse objave