Sporočilo o o izbruhu virusne bolezni (CORONA Virus) na Kitajskem

Spoštovani,

posredujemo vam sporočilo o izbruhu virusne bolezni (CORONA Virus) na Kitajskem. 

To sporočilo je namenjeno le slovenskim organizacijam in njihovim pooblaščenim osebam, ki sodelujejo pri izvajanju mednarodnega zračnega prometa ali na drug ustrezen način sodelujejo pri aktivnostih v zvezi z njim.

V zvezi s to informacijo o izbruhu virusne bolezni se ne pričakuje vašega odziva, želimo, da se z informacijo seznanite in postopate v skladu z vašimi pristojnostmi, obveznostmi, postopki in potrebami.  
Ta informacija je posredovana po prejemu informacije s strani Evropske koordinacijske celice za krizne razmere v letalstvu (EACCC), ki je včeraj posredovala informacijo ICAO o izbruhu virusne bolezni na Kitajskem (v priponki).

Evropska koordinacijska celica za krizne razmere v letalstvu (angl. European Aviation Crisis Coordination Cell - EACCC) deluje pri Upravljalcu omrežja (Network Manager) v Bruslju. Komunikacija z državami poteka preko državnih kontaktnih točk. 

Več o kriznem upravljanju in EACCC:

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/single_european_sky/eaccc_en

https://www.eurocontrol.int/disruption-and-crisis-management

Priponka:

ICAO Information regarding the Corona virus outbreak in China.docx

Elektronski bilten ICAO (24.01.2020):

EB20.06.EN.pdf


Dodatni viri informacij:

WHO
Information from WHO on recent outbreak events:
https://www.who.int/csr/don/en/
Specific information about the Novel Corona Virus can be found at:
https://www.who.int/health-topics/coronavirus

ECDC/DG SANTE
Information from the European Centre for Disease prevention and Control (ECDC) can be found at the following link:
https://www.ecdc.europa.eu/en/home
Specific information about the Novel Corona Virus can be found at:
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

ICAO/CAPSCA
Information from the ICAO Aviation Medicine Section can be found at:
https://www.icao.int/safety/aviation-medicine/Pages/default.aspx
Information from the ICAO Collaborative Arrangement for the Prevention and management of Public health events in Civil Aviation (CAPSCA) can be found at:
https://www.capsca.org/

IATA
Information about passenger handling during medical events from IATA can be found at:
https://www.iata.org/whatwedo/safety/health/pages/index.aspx
The IATA medical manual can be downloaded at:
https://www.iata.org/publications/Documents/medical-manual.pdf

EUROCONTROL Network Manager
Headline news: https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html


Nacionalni inštitut za javno zdravje

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Vse objave