Slovenija pospisala RASARAC sporazum

Slovenija je skupaj s Srbijo, Severno Makedonijo in Črno goro podpisala mednarodni sporazum, ki je namenjen vzpostaviti pravne podlage za sodelovanje pristojnih organov držav podpisnic za iskanje in reševanje zrakoplova in njihovo koordinirano delovanje.

Sporazum je bil pripravljen v okviru skupine Regionalnega letalskega posvetovalnega odbora za iskanje in reševanje (RASARAC). S tem sporazumom se izpolnjujejo tudi standardi Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) o sodelovanju držav pri iskanju in reševanju. 

Pričakujemo, da bodo k sporazumu pristopile tudi druge države v regiji. 
Vse objave