Oprema za operacije v zračnem prostoru RVSM

V skladu z zahtevami SPA.RVSM.110 (zahteve glede opreme RVSM) Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta morajo zrakoplovi, ki se uporabljajo za operacije v zračnem prostoru RVSM (Reduced Vertical Separation Minima - 300 m (1000 ft) seperacije med zrakoplovi, ki letijo na nivojih letenja (FL) med 290 in 410, biti opremljeni:

(a) z dvema samostojnima sistemoma za merjenje višine;

(b) s sistemom za opozarjanje na višino leta;

(c) s samodejnim sistemom za nadzorovanje višine;

(d) s sekundarnim nadzorovalnim radarskim odzivnikom (SSR) s sistemom za sporočanje višine, ki se lahko priključi na sistem za merjenje višine, ki se uporablja za nadzorovanje višine.

Navedene zahteve veljajo za Slovenijo in 40 drugih evropskih in severnoafriških držav od 24. 1. 2002.


Koristne povezave

Uredba Komisije (EU) št. 965/2012

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0965-20190709&qid=1574928500469&from=SL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0965-20190709&qid=1574928500469&from=SL


SKYbrary – Reduced Vertical Separation Minima (RVSM)

https://www.skybrary.aero/index.php/Reduced_Vertical_Separation_Minima_(RVSM)