Razpis za izbor »projektov skupnega interesa«

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je SESAR 31. januarja objavil razpis za izbor »projektov skupnega interesa« v okviru instrumenta za povezovanje Evrope na področju raziskav ATM enotnega evropskega neba (SESAR) vseevropskega prometnega omrežja (Call CEF – SESAR – 2018 - 1).

Povezavo do razpisa najdete na strani http://www.sesarju.eu/news/sesar-launches-call-demonstrations-drone-integration in specifično o razpisu http://www.sesarju.eu/node/720.

Na Agenciji smo razpis preučili. Razpis se nanaša na prikaz varne uporabe brezpilotnih zrakoplovov in temelji na predhodno objavljenem »U - space Blueprint«, ki ga je objavila Evropska Komisija junija 2017. Navedeni dokument definira načela tako imenovanega U – prostora (ang. U – space) in faze njegovega razvoja (U1, U2, U3, U4). Cilj razpisa je, da se osnovne storitve iz U1 (e-registracija, e-identifikacija in osnovne storitve geografskega ograjevanja – ang. »geofencing«) nadgradijo s storitvami U2, ki omogočajo letenje z brezpilotnimi zrakoplovi izven vidnega polja (BVLOS) nad ruralnim in urbanim oziroma neposeljenim in poseljenim ter gosto poseljenim območjem, pri tem pa so zagotovljeni zasebnost, varnost, zaščita okolja in varovanje ter opcijsko prikazane možnosti za nadgradnjo storitev v U3 in U4.

Vse zainteresirane poslovne subjekte, ki delujejo bodisi na področju razvoja brezpilotnih sistemov bodisi na področju integracije brezpilotnih sistemov v zračni prostor in se želijo s svojimi že izdelanimi rešitvami ali projekti, ki jih šele razvijajo, prijaviti na omenjen razpis, obveščamo, da Agencija namerava tvorno sodelovati pri celotnem procesu za uspešno realizacijo morebitnega prijavljenega projekta. Tehnične specifikacije objavljenega razpisa za uspešno izvedbo projekta vključujejo namreč tudi sodelovanje pristojnih civilnih organov.

Lep pozdrav.

Vse objave