Prosto delovno mesto - letalski nadzornik v civilnem letalstvu II