Proizvodnja - gradnja

Organizacija za proizvodnjo zrakoplovov ter letalskih delov in naprav mora demonstrirati sposobnost in zmogljivost Agenciji za civilno letalstvo RS, ki taki organizaciji ob upoštevanju aplikativnih predpisov podeli dovoljenje za proizvodnjo organizacijo.