Priporočila za izvajanje letov z deljenimi stroški

Agencija je na svoji spletni strani objavila Priporočila za izvajanje letov z deljenimi stroški – letala in helikopterji in Priporočila za izvajanje letov z deljenimi stroški – baloni in jadralna letala.

Priporočila najdete na naslednji povezavi:

https://www.caa.si/drugi-regulatorni-akti-caa.html

Izvajanje letov z deljenimi stroški omogočajo predpisi EU, in sicer:

-    Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta,
-    Uredba Komisije (EU) 2018/395 z dne 13. marca 2018 o podrobnih pravilih za operacije balonov v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, s spremembami (v nadaljnjem besedilu : Uredba Komisije (EU) 2018/395) in
-    Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1976 z dne 14. decembra 2018 o podrobnih pravilih za operacije z jadralnimi letali v skladu z Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta, s spremembami (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1976).

Da se zagotovi enotno izvajanje omenjenih letov, se izdajo priporočila, ki so namenjena pilotom, ki izvajajo lete z deljenimi stroški, kot tudi potnikom, ki želijo uporabljati tovrstni način prevoza.

Če se leti z deljenimi stroški organizirajo prek spletnih platform, CAA priporoča uporabo spletne strani EASA, na kateri je možno najti vse relevantne podatke za pristop k tako imenovani »Listini za spodbujanje varnosti nekomercialnega letenja splošnega letalstva z lahkimi zrakoplovi (Charter to promote the safety of non-commercial General Aviation flights with light aircraft)«

Prav tako so v priporočilih opredeljene pristojnosti nadzornih organov, in sicer CAA in FURS.

Vse objave