Spoštovani,

da bi aktivno pripomogli k zajeziti širjenja korona virusa in omejili z njim povezano tveganje za uslužbence in stranke Agencije za civilno letalstvo, vas obveščamo o naslednjih spremembah v svojem poslovanju:

NAVODILA ZA RAVNANJE OB IZVAJANJU IZPITOV

Vse, ki ste prijavljeni na izpite, prosimo, da k izpitu pristopate le, če nimate znakov prehladnega obolenja in se dobro počutite.

Kandidatom, ki teh navodil ne bodo upoštevali in bodo kašljali, kihali, smrkali in podobno, bo opravljanje izpita onemogočeno.
Bomo pa na agenciji poskrbeli, da bodo učilnice redno prezračene, površine pa ustrezno razkužene (tipkovnica s pršilom ali razkužilnimi robčki).

VROČANJE

Kar se tiče pošiljanja dokumentacije, vas prosimo, da jo v največji meri oddate preko redne pošte, v nasprotnem primeru vas prosimo, da jo puščate na recepcij.

Tudi agencija svojo pošto vroča praviloma po pošti osebno (ZUP). V primeru, da delate v tujini, lahko licenco pošljemo tudi neposredno operatorju (AR+R) ob dogovoru med imetnikom licence in operaterjem in kopijo (sken) licence po e-mailu.

Hvala za razumevanje.