Prijavljene organizacije za usposabljanje (DTO)

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je bila dne 13.08.2018 objavljena Uredba Komisije (EU) št. 2018/1119 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011.

Ta uredba vzpostavlja enostavnejši in dostopnejši sistem upravljanja za organizacije, ki želijo usposabljati pilote za pridobitev licenc športnih pilotov, v skladu z delom FCL (LAPL, PPL, SPL in BPL). Ob tem se uvaja nova oblika letalske šole, z nazivom: »Prijavljena organizacija za usposabljanje«, t.i. DTO (ang.: »Declared Training Organisation«).

Pred uveljavitvijo navedene uredbe so morale vse organizacije za usposabljanje izpolnjevati enotne zahteve za vodenje in vzdrževanje skladnosti, iz dela ORA, a so se te zahteve izkazale za nepotrebno obremenjujoče in nesorazmerne za tiste organizacije, ki izvajajo le usposabljanje za pridobitev licence športnega pilota, posebnih ratingov, privilegijev in potrdil, ob upoštevanju nastalih stroškov, narave in obsega dejavnosti, tveganj ter koristi za varnost v letalstvu.

Nova »uredba DTO« zato takšnim organizacijam predpisuje preprostejši sistem upravljanja, na podlagi prijave (deklaracije) o izpolnjevanju FCL zahtev za usposabljanje letalskega osebja.

Agencija bo obrazce za prijavo novih DTO in ostale povezane dokumente objavila na spletnih straneh CAA v prvi tretjini meseca septembra 2018, skladno s pričetkom uporabe nove uredbe.

Obstoječe odobrene organizacije za usposabljanje (ATO), ki usposabljajo za pridobitev športnih licenc, bodo lahko izvedle prehod na DTO z uporabo njihovega že obstoječega priročnika za usposabljanje.

Pričetek uporabe uredbe:
Uredba (EU) št. 2018/1119 se začne uporabljati 20. dan po objavi v Uradnem listu EU, to je 02.09.2018.

Povezava do nove uredbe:
Uredba (EU) št. 2018/1119

Vse objave