Pravice potnikov - odgovori na pogosta vprašanja glede problemov pri potovanju zaradi pandemije Corona virusa

Evropska komisija je pripravila odgovore na najpogostejša vprašanja potnikov glede njihovih pravic vezanih na težave pri potovanju zaradi pandemije Corona virusa.

Vprašanja in odgovore najdete na naslednji povezavi https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/passenger-rights-faqs_sl.pdf

Vse objave