Pozdravljeni na prenovljeni spletni strani

Pozdravljeni na prenovljeni spletni strani Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije.

S prenovo smo želeli vsebino spletnih strani narediti bolj aktualno, pregledno in ponuditi še več dostopnih informacij uporabnikom.

V agenciji ostaja zagotavljanje letalske varnosti naša glavna naloga in skrb.

Zagotavljanje letalske varnosti pa ni samo prioriteta, ampak tudi vrednota, ki jo dosegamo skozi številne aktivnosti s področja sistema upravljanja letalske varnosti.

Z aktivnostmi s področja sistema upravljanja letalske varnosti, regulativnimi aktivnostmi, stalnimi izboljšavami sistema poročanja o dogodkih in še o številnih drugih novostih vas bomo obveščali tudi preko naše prenovljene spletne strani.

Vabljeni k branju!

Vse objave