Poslovanja Agencije med prazniki in zagon spletne aplikacije za registracijo operatorjev ter usposabljanju pilotov na daljavo (A1 in A3)

Spoštovani,

V času med 24.12.2020 ter 4.1.2021 bo Javna agencija za civilno letalstvo skladno s priporočili Vlade RS delovala v omejenem obsegu.

V povezavi z omejenim poslovanjem agencije želimo vse uporabnike brezpilotnih zrakoplovov obvestiti tudi o tem, da bo spletna aplikacija, preko katere se bodo lahko registrirali operatorji brezpilotnih zrakoplovov in preko katere bo možno pridobiti usposobljenost pilota na daljavo v podkategorijah A1 in A3, začela delovati predvidoma 4.1.2021

POMEMBNO:

Za varno elektronsko poslovanje z državnimi organi potrebujete digitalno potrdilo. Z njim v elektronskem poslovanju izkazujete svojo identiteto.

Ustrezno digitalno portdilo za fizične oz. pravne osebe lahko brezplačno pridobite na spletnem naslovu e-uprave.

Spletna aplikacija vas bo preusmerila na storitev SIPASS za potrebe avtentikacije z uporabo digitalnega potrdila. Več informacij najdete na spletnih straneh SIPASS.


Pravna podlaga za dodelitev pristojnosti agenciji za izvajanje nalog iz Uredbe 2019/947/EU o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov bo namreč sprejeta na Vladi RS predvidoma v naslednjih dneh, sledi objava predpisa v Uradnem listu RS.

Zahvaljujemo se vam za vaše razumevanje in vam želimo vse dobro!

Vse objave