Policisti in nadzorniki Agencije za civilno letalstvo izvedli skupni nadzor jadralnih padalcev in jadralnih zmajarjev

Policisti PU Nova Gorica so v času zadnjega vikenda oz. v nedeljo, 28.junija 2020, med 10. in 14. uro, na območju policijskih postaj Ajdovščina, Nova Gorica in Bovec, skupaj z letalskimi nadzorniki in nadzorniki Agencije za civilno letalstvo, na pristajalnih mestih za jadralne padalce in jadralne zmajarje, izvedli skupni poostren nadzor jadralnih padalcev in jadralnih zmajarjev, z namenom ugotavljanja spoštovanja določb Uredbe o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu. 

Ta uredba določa pogoje za izdelavo, uporabo in vzdrževanje jadralnih zmajev ter jadralnih padal, pogoje v zvezi z ugotavljanjem njihove sposobnosti za letenje, pogoje, ki jih mora izpolnjevati pilot ali druga oseba ter pogoje, ki veljajo za usposabljanje, izpite, dovoljenja in pooblastila pilotov jadralnih zmajev in pilotov jadralnih padal, preiskovanje incidentov, resnih incidentov in nesreč, kazenske določbe v zvezi s kršitvami te uredbe, nadzor ter stroške v zvezi s posameznimi upravnimi dejanji. 

Gre za prvi tovrsten primer skupnega nadzora policije in Agencije za civilno letalstvo na območju Policijske uprave Nova Gorica. Policisti PP Ajdovščina in PP Nova Gorica so navedenega dne skupaj z letalskimi nadzorniki Agencije za civilno letalstvo izvedli nadzor na pristajalnih mestih za jadralne padalce in zmajarje v Dolgi Poljani, pod vasjo Budanje (Občina Ajdovščina) in na območju pristajališča Lijak – Šmihel (Mestna občina Nova Gorica). 

Na slednjem omenjenem pristajalnem mestu so policisti in letalski nadzorniki izvedli nadzor 12. jadralnih padalcev v okviru svojih pristojnosti (pregled dokumentacije, preizkus alkoholiziranosti), pri čemer ni bilo ugotovljenih nobenih kršitev.

Prav tako so policisti PP Bovec in letalska nadzornika izvedli nadzor tudi na pristajalnih mestih za jadralne padalce in zmajarje na območju Bovca (letališče  Bovec) in Kobarida (v  neposredni bližini bencinskega servisa). V Zgornjem Posočju so policisti in letalski nadzorniki opravili nadzor nad 20. jadralnimi padalci, kjer pa ni bilo
ugotovljenih morebitnih kršitev.

Skupno je bilo torej opravljeno 32 nadzorov.

Predstavniki policije in Agencije za civilno letalstvo so po zaključku pozitivno ocenili skupno sodelovanje obeh državnih institucij pri tovrstnih nadzorih. S podobnimi nadzori bodo policisti z območja Policijske uprave Nova Gorica in Agencije za civilno letalstvo, glede na vremenske okoliščine, ponovno izvedli v drugi polovici avgusta oziroma v
prvi polovici septembra 2020.

Vse objave