Pilot lastnik

Pilot lastnik je oseba, ki ima v svoji ali skupni lasti zrakoplov (ena od oseb na registracijskem dokumentu) in veljavno pilotsko licenco (ali enakovredno dokazilo), ki ga je izdala ali potrdila država članica za rating za tip ali razred zrakoplova.


Pilot lastnik lahko izvaja vzdrževanje na nekompleksnem zrakoplovu, ki se ne uporablja za komercialne namene, skladno na motorni pogon z največjo vzletno maso manj kot 2730 kg, jadralnega letala, motorno-jadralnega letala ali balona, in izda potrdilo o sprostitvi v uporabo po omejenem vzdrževanju pilota lastnika vzdrževanja, kot opredeljuje Dodatek VIII k Uredbi Komisije (EU) št. 1321/2014.


Obseg dovoljenega vzdrževanja pilota lastnika mora biti opredeljen v programu vzdrževanja zrakoplova skladno z M.A.302.