Organizacija za usposabljanje - Letalska šola

Usposabljanje kontrolorjev zračnega prometa, ki ga prav tako narekuje evropska zakonodaja, poteka v organizaciji za usposabljanje (Training Organisation), ki jo certificira pristojni organ (Competent Authority). V Sloveniji deluje le ena tovrstna organizacija, in sicer v KZPS, d.o.o.

Usposabljanje letalskega osebja, ki opravlja naloge v službi letalske meteorologije, poteka v letalski šoli ARSO, ki usposablja kandidate za pridobitev pooblastil za letalskega meteorologa prognostika in letalskega meteorologa opazovalca. Področje izobraževanja osebja v službi letalske meteorologije ureja nacionalna zakonodaja (Zakon o letalstvu in Pravilnik o licenci osebja službe letalske meteorologije).


Obrazec za izdajo ali podaljšanje veljavnosti dovoljenja za delo LŠ, ki usposablja letalsko in drugo strokovno osebje navigacijskih služb zračnega prometa (KZPS in ARSO), je na voljo tukaj.

Obrazec za izdajo ali spremembo certifikata TO (KZPS) za usposabljanje kontrolorjev zračnega prometa je na voljo tukaj (glej tudi Postopek za certifikacijo in stalni nadzor organizacije za usposabljanje).