Organizacija za usposabljanje - Letalska šola

Usposabljanje kontrolorjev zračnega prometa, ki ga narekuje evropska zakonodaja, poteka v organizaciji za usposabljanje (Training Organisation), certificirani s strani pristojnega organa (Competent Authority). V Sloveniji deluje le ena tovrstna organizacija, in sicer v KZPS, d.o.o. 

Organizacija za usposabljanje lahko nastopa tudi v vlogi organa za ocenjevanje znanja angleškega jezika (Language Assessment Body - LAB), če izpolnjuje relevantne Zahteve za LAB_16.10.2015.pdf (objavljene na spletni strani 16. 10. 2015).


Usposabljanje letalskega osebja, ki opravlja naloge v službi letalske meteorologije, poteka v letalski šoli ARSO, ki usposablja kandidate za pridobitev pooblastil za letalskega meteorologa prognostika in letalskega meteorologa opazovalca. 


Obrazec za izdajo ali podaljšanje veljavnosti dovoljenja za delo LŠ, ki usposablja letalsko osebje navigacijskih služb zračnega prometa, je na voljo tukaj.

Obrazec za izdajo ali spremembo certifikata TO (KZPS) za usposabljanje kontrolorjev zračnega prometa je na voljo tukaj (glej tudi Postopek za certifikacijo in stalni nadzor organizacije za usposabljanje).