Operativno-tehnična zahteva za podaljšanje priporočene življenjske dobe batnih motorjev proizvajalca Lycomi

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS, št. 27, dne 02.06.2017 objavljena Operativno-tehnična zahteva za podaljšanje priporočene življenjske dobe batnih motorjev proizvajalca Lycoming in Continental.

(Omenjena OTZ, je zaradi nekaj sprememb nadomestila Operativno-tehnično zahtevo za podaljšanje priporočene življenjske dobe batnih motorjev proizvajalca Lycoming in Continental (Uradni list RS, št. 49/15)).

V skladu s 3. členom te operativno tehnične zahteve Javna agencija za civilno letalstvo RS objavlja (2 prilogi):

Priloga I: Tabela parametrov za spremljanje stanja motorja

Priloga II: Obrazec za beleženje parametrov motorja

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4375

Lep pozdrav.

Vse objave