Operativno - tehnično zahteva o evidetiranju časa letenja

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je bila v petek, dne 2. 2. 2018 v Uradnem listu RS št. 6/2018 objavljena Operativno - tehnično zahteva o evidetiranju časa letenja.

Povezava do predpisa: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0235/operativno-tehnicna-zahteva-o-evidentiranju-casa-letenja

Čas letenja se evidentira s pilotskim dnevnikom v skladu z zahtevami, določenimi v AMC k FCL.050 Uredbe (EU) št. 1178/2011 in v skladu z navodili, ki so v prilogi I za motorna letala, v prilogi 2 za jadralna letala in v prilogi III za balone in so sestavni del omenjene operativno-tehnične zahteve.

Čas letenja lahko pilot ali operator evidentirata v elektronski obliki, pri čemer morata pilot ali operator zagotoviti možnost izdelave papirnate oblike. Za potrebe upravnih postopkov, postopkov stalnega ali inšpekcijskega nadzora agencije je pilot dolžan podpisati vsako tiskano stran elektronsko vodenega dnevnika, prva stran pa mora vsebovati ime in priimek pilota.

Vse objave