Obveznost poročanja imetnikov dovoljenj za izvajanje uvodnih letov

Spoštovani.

Obveščamo vas, da ste vsi imetniki dovoljenj za izvajanje uvodnih letov (ATO, klubi) dolžni v skladu z določbami 3. oziroma 10. člena Operativno-tehnične zahteve za izvajanje uvodnih letov (Uradni list RS št. 75/18) agenciji poročati na elektronski naslov ops@caa.si do 31. 3. 2019 o številu vzletov, opravljenih v preteklem letu, številu izvedenih uvodnih letov in številu prepeljanih oseb v skladu z Operativno-tehnično zahtevo za izvajanje uvodnih letov (Uradni list RS, št. 45/17).

Obveznost poročanja velja tudi za imetnike dovoljenj za izvajanje uvodni letov z ultralahkimi letalnimi napravami, in sicer na podlagi Operativno-tehnična zahteva o spremembah in dopolnitvah Operativno-tehnične zahteve za izvajanje del v zraku in uvodnih letov z ultralahkimi letalnimi napravami (Uradni list RS št. 81/2018).

Vse objave