Obvezna opremljenost z radijsko postajo zrakoplova

V skladu z Izvedbeno Uredbo Evropske Komisije (EU) št. 1079/2012, z dne 16. novembra 2012, o zahtevah glede razmika med govornimi kanali za enotno evropsko nebo, morajo biti od 1. januarja 2018 vsi zrakoplovi, tudi pod nivojem letenja (FL) 195, opremljeni z radijskimi napravami, ki omogočajo razmik med kanali 8,33 kHz. To pomeni, da morajo biti vsi zrakoplovi, ki letijo v zračnem prostoru Republike Slovenije, za katerega se zahteva neprekinjena glasovna komunikacija zrak-zemlja, opremljeni z radijskimi postajami. Od 1. januarja 2018 je obvezna uporaba navedenih radijskih postaj za vse IFR lete, ne glede na razred zračnega prostora.


Izjema glede obvezne opremljenosti z radijsko postajo, ki omogoča razmik med kanali 8,33 kHz je do 31. 12. 2019 dovoljena le za VFR lete v zračnem prostoru G ali E. Od 1. januarja 2020 bo opremljenost z zadevnimi radijskimi postajami obvezna za vse zrakoplove, ki letijo v zračnem, za katerega se zahteva neprekinjena glasovna komunikacija zrak-zemlja in tudi za VFR lete v zračnem prostoru razreda G in E, v primeru, če se bo uporabljala radijska postaja za komuniciranje zemlja-zrak. Uporaba radijske postaje, ki omogoča zgolj razmik med kanali 25 kHz ima lahko za posledico povzročanje motenj drugih udeležencev v zračnem prometu, kar lahko posredno vpliva na varnost letenja.

Več informacij najdete v dokumentih:

- Dopis 8.33 Info za spletno stran

- DOLOCITEV_LOKALNIH_UKREPOV_8.33.pdf

Vse objave