[Obvestilo!] Izdaja drugih načinov usklajevanja (AltMOC) za operatorje sistemov brezpilotnih zrakoplovov v posebni kategoriji


Spoštovani,

na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/2010-UPB4 in 46/16, 47/19 in 18/23 – ZDU-1O) in 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10, v nadaljevanju: sklep) je direktor agencije pristojen za izdajo aktov, ki izhajajo iz regulatornih nalog agencije.

V tej zvezi in za izvajanje Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/947 z dne 24. maja 2019 o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov, s spremembami (v nadaljevanju: Uredba 2019/947/EU), so bili izdani drugi načini usklajevanja (AltMoc), in sicer operatorji sistemov brezpilotnih zrakoplovov, ki izvajajo operacije v posebni kategoriji v skladu z Uredbo 2019/947/EU, uporabljajo namesto AMC1 k točki 2.5.3 (c) člena 11 Uredbe 2019/947/EU drug način usklajevanja ter poleg AMC4 k točki 6.2. člena 11 (PDRA-S01) Uredbe 2019/947/EU še dodatne zahteve iz navedenih drugih načinov usklajevanja

AltMoc je bil sprejet na podlagi analize tveganja, ki jo je predhodno izvedla agencija.

Drugi načini usklajevanja so bili dne 15.03.2024 objavljeni v Uradnem listu RS, št. 22/2024. Povezavo najdete na https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ur/u2024022.pdf.

Drugi načini usklajevanja z obrazložitvijo pa se nahajajo na naslednji povezavi: https://www.caa.si/upload/editor/file/file9ddd46a846f8b10.pdf


V zvezi s tem vse operatorje sistemov brezpilotnih zrakoplovov, ki imajo na dan objave (15.3.2024) teh drugih načinov usklajevanja veljavno operativno dovoljenje, obveščamo, da morajo prilagoditi operativne priročnike v roku enega meseca od objave teh drugih načinov usklajevanja, torej do 15.4.2024.

Vlagatelji, ki so v postopku pridobivanja operativnega dovoljenja, pa morajo prilagojene operativne priročnike drugim načinom usklajevanja posredovati v okviru pridobitve tega dovoljenja.

Vse objave