OBVESTILA ZA IMETNIKE LICENC V OBDOBJU PANDEMIJE KORONAVIRUSA (SARS-CoV-2)

Zaradi izbruha bolezni COVID-19, ki ga povzroča koronavirus (SARS-CoV-2) in razglasitve pandemije 11. marca 2020 s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), se je letalski sektor zaradi izrednih razmer znašel v zahtevnih časih, zato na CAA ves čas aktivno spremljamo napredovanje širjenja virusa in sodelujemo z EASO (https://www.easa.europa.eu/coronavirus-covid-19) pri pripravi ukrepov za zmanjšanje tveganja posledic, ki jih te izredne razmere povzročajo.

Ukrepi za zmanjšanje tveganja po posameznih področjih delovanja CAA so zbrani v naslednjih obvestilih:

PILOTI / FCL


OP-1/2020 Podaljšanje ratingov, potrdil in ohranjanje privilegijev licenc izdanih po delu FCL

OP-1/2020: Notice to pilots and operators regarding revalidation of rating, certificates and licences issued in accordance with Part-FCL (English)

OP-2/2020: Obvestilo glede izvajanja teoretičnih izpitov

OP-3/2020: Obvestilo glede delovanja izpraševalcev na zrakoplovih in FSTD

OP-4-2020: Zdravniška spričevala in pregledi

OP-5/2020: Preverjanje znanja angleškega jezika


NACIONALNE LICENCE IN DOVOLJENJA (po Zakonu o letalstvu)


OP-6/2020_Ver02 - Obvestilo pilotom, letalskemu in drugemu strokovnemu osebju, padalcem in organizacijam

 - povezava na objavi v PIS - tukaj in tukaj


KONTROLORJI ZRAČNEGA PROMETA (ATCO)


O-ATC-1_COVID-19_preklic.pdf

Vse objave