Objavljeno novo geografsko območje brezpilotnih zrakoplovov

Obveščamo vas, da je Javna agencija za civilno letalstvo RS (CAA) z dnem 11.01.2022 v sistemu geografskih območij brezpilotnih zrakoplovov objavila novo geografsko območje, ki omejuje operacije brezpilotnih zrakoplovov nad območjem Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje.


Novo geografsko območje je objavljeno na interaktivnem zemljevidu na spletni strani CAA, ki določa omejitve letenja z brezpilotnimi zrakoplovi v zračnem prostoru Republike Slovenije.
Skladno z 6. odstavkom 5. člena Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 195/20 in 31/21) je potrebno za izvajanje operacij brezpilotnih zrakoplovov nad temi območji pridobiti predhodno dovoljenje ministrstva, pristojnega za posamezno področje, ki je predlagalo določitev zavezanca za obvezno organiziranje varovanja (Ministrstvo za Infrastrukturo) in dovoljenje ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.

Vse objave