Objavljeno Navodilo za izvajanje AMC1 in AMC2

Obveščamo vas, da je bilo dne, 24.12.2019, v Uradnem list št. 79/2019 objavljeno Navodilo za izvajanje AMC1 in AMC2 k točki c) ORO.AOC.110 – odobritev najemne pogodbe s posadko pri operatorju iz tretje države. 

Navodilo določa način izkazovanja skladnosti z AMC1 in AMC2 v primeru najema zrakoplova s posadko (angl: wet lease – in) od operaterja iz tretje države in se nanaša na operaterje, ki imajo spričevalo letalskega prevoznika, ki ga je izdala Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, če nameravajo najeti zrakoplov s posadko pri operaterju iz tretje države. 

Navodilo najdete na naslednji povezavi:
https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019079.pdf

Vse objave