Objavljena Operativno-tehnična zahteva o uporabi in ocenjevanju znanja slovenskega jezika v civilnem letalstvu

7. 10. 2022 je bila  v Uradnem listu RS (št. 128/2022) objavljena Operativno-tehnična zahteva o uporabi in ocenjevanju znanja slovenskega jezika v civilnem letalstvu, ki ji je priložena posodobljena Frazeologija VFR.

CAA je posodobila frazeologijo VFR zaradi spremembe dodatka 1 k AMC1 SERA.14001 (Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Regulation (EU) No 923/2012; Issue 1, Amendment 4), ki predpisuje frazeologijo služb zračnega prometa. 

Spremembe dodatka vključujejo sklop frazeologije za AFIS ter jasno opredelitev frazeologije, ki jo lahko uporabljajo službe informacij za letenje in letališke službe informacij za letenje (FIS/AFIS). 

Posodobljena Frazeologija VFR ne obsega le spremembo dodatka 1 k AMC1 SERA.14001 (frazeologije ATS), ki jo je uvedla EASA, temveč tudi spremembe, ki so posledica razlik med frazeologijo, objavljeno v zadevnem dokumentu ICAO in frazeologijo iz  zakonodaje EASA, saj je bila prvotna Frazeologija VFR izdelana na podlagi dokumenta ICAO. 

Nekaj sprememb pa sta narekovali raba in potreba po izboljšanju.

Vse objave