Nova Uredba Komisije (EU) št. 965/2012

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

Na področju letalskih operacij je uveljavljena Uredba Komisije (EU) št. 965/2012.


Uredba vsebuje uvodno uredbo in 8 aneksov in pripadajoče AMC in GM (Acceptable Means of Compliance in Guidance Material):

Aneks (št.)
AMC&GM
Področje uporabe – zahteve za
UVODNA UREDBA


definicije (1)
1
ARO (2)
2CAA
ORO (3)
3operatorje, ki izvajajo letalske operacije v skladu z delom CAT, NCC, SPO
CAT
4komercialni zračni prevoz
SPA
5posebna dovoljenja
NCC
6nekomercialne operacije s kompleksnimi zrakoplovi
NCO
7nekomercialne operacije z nekompleksnimi zrakoplovi
SPO
8dela v zraku

Zadnjo verzijo Uredbe z AMC in GM lahko najdete na spletni strani EASA: https://www.easa.europa.eu/regulations 

Celotna Uredba z vključenimi AMC in GM je prav tako na voljo na omenjeni spletni strani: Easy Access Rules for Air Operations