Nacionalne licence tehničnega osebja

Zahteve za izdajo ali vpis kategorije v nacionalno licenco za vzdrževanje zrakoplovov:

  • izkazana raven znanja iz ustreznih predmetnih modulov,
  • dokumentirane praktične izkušnje z vzdrževanjem na delujočem zrakoplovu in
  • zahtevke za vzdrževanje balonov in jadralnih letal se od 05.03.2019 vlaga na EASA obrazcu 19, 5. izdaja (AIR.OBR-63).


Zahtevek je treba vložiti na obrazcu  NACML – Vloga (AIR.OBR-94)