Nacionalne licence tehničnega osebja

Zahteve za izdajo ali vpis kategorije v nacionalno licenco za vzdrževanje zrakoplovov:

  • izkazana raven znanja iz ustreznih predmetnih modulov in
  • dokumentirane praktične izkušnje z vzdrževanjem na delujočem zrakoplovu.


NACML – Vrednotenje delovnih izkušenj za kategorijo G (AIR.OBR-65)


Zahtevek je treba vložiti na obrazcu  NACML – Vloga (AIR.OBR-94).