Mnenje o izdajanju spričeval o hrupu za ultralahke letalne naprave - ULN

Spoštovani.

Obveščamo Vas, da je Javna agencija za civilno letalstvo RS, sektor za plovnost, objavila naslednje mnenje o izdajanju spričeval o hrupu za ultralahke letalne naprave - ULN.

Potrdilo o meritvi hrupa iz Zvezne Republike Nemčije zadostuje za izdajo in podaljšanje dovoljenja za letenje ULN, skladno z drugim odstavkom 24. člena pravilnika o ULN.

Povezava: Spričevalo o plovnosti

Ljubljana, 29.03.2017

Vse objave