Ministrstvo za infrastrukturo je v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novega Zakona o letalstvu

Veljavni Zakon o letalstvu (v nadaljevanju: ZLet) je bil uveljavljen leta 2001. Bistvenih, vsebinskih sprememb ZLet od leta 2001 ni bilo sprejetih. Za učinkovito in sodobno slovensko civilno letalstvo je po 20 letih uporabe potrebno sprejeti novi ZLet.

Nov Zakon o letalstvu je, tako kot veljavni ZLet, temeljni predpis, ki ureja področje letalstva. Gre za sistemski tehnični predpis, namenjen zagotavljanju letalske varnosti.

Glede na to, da je civilno letalstvo mednarodna dejavnost, novi Zakon o letalstvu ohranja ureditev, kot izhaja iz mednarodnih standardov in priporočil Mednarodne organizacije civilnega letalstva (v nadaljnjem besedilu: ICAO). Hkrati novi Zakon o letalstvu na horizontalni način ureja institute, ki izhajajo iz urejanja prava EU v okviru deljene pristojnosti.

Novi Zakon o letalstvu za področje civilnega letalstva ohranja strukturo veljavnega ZLet, s tem da strukturo spreminja in dograjuje, tako da bo civilno letalstvo prilagojeno novim konceptom zagotavljanja letalske varnosti, tehnologiji, sistemom in postopkom v civilnem letalstvu, ter omogoči hitro sledenje razvoju mednarodnih standardov in evropskega pravnega okvira, ki se neprestano razvijajo in dopolnjujejo z namenom doseganja najvišje ravni letalske varnosti.

Novi zakon tako vsebuje zahteve, ki izhajajo iz predpisov EU, kot tudi iz mednarodnih standardov in priporočenih praks ICAO, upoštevajoč tudi ugotovitve inšpekcij in nadzorov, ki so jih v Republiki Sloveniji izvedli Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu in ICAO.

Sprejem novega zakona je nujno potreben tudi zaradi zagotavljanja učinkovitega dela agencije. Nekatere obstoječe določbe glede dela agencije so se po enajstih letih obstoja izkazale za neživljenjske. Agenciji je treba omogočiti, da krepi svojo strokovnost ter izvaja učinkovit in zadosten nadzor (po obsegu) nad civilnim letalstvom. Slednje je mogoče zagotoviti zgolj s sprejemom novega zakona.

Novi zakon je vsebinsko širši od veljavnega ZLet, saj celoviteje ureja tako področje vojaškega letalstva kot področje policijskega letalstva, ki do sedaj nista bili ustrezno in celovito urejeni.  Uvaja tudi nove vsebine, ki so nujno potrebne za učinkovito urejanje sodobnega letalstva.

Povezava:

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=13357

Vse objave