Lokalni ukrepi

Obvestilo o določitvi lokalnih ukrepov

Obveščamo vas, da je agencija sprejela LOKALNE UKREPE, na podlagi katerih se omogoči odstopanje od zahtev glede opremljenosti zrakoplovov z radijskimi postajami, ki  uporabljajo razmik med kanali 8,33 kHz

Na podlagi določenih lokalnih ukrepov bo agencija predlagala določitev izjeme od zahtev glede opremljenosti zrakoplovov z radijskimi postajami, ki  uporabljajo razmik med kanali 8,33 kHz, določenih v členu 4(5), členu 5(4) in členu 6(10) Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1079/2012 za VFR lete znotraj zračnega prostora razreda G in E in sicer do 31. 12. 2019.

Celotno obvestilo o določitvi lokalnih ukrepov je dostopno v priponki.

Ljubljana, 20.1.2017

Vse objave