Javna agencija za civilno letalstvo RS vabi k sodelovanju strokovnjake s področja plovnosti.

Spoštovani, 

Javna agencija za civilno letalstvo RS vabi k sodelovanju strokovnjake s področja plovnosti. 

Pogoji, ki jih mora kandidat izpolnjevati so:
-   vsaj tri leta izkušenj na področju stalne plovnosti;
-   ustrezna licenca v skladu s Prilogo III (DEL 66) ali nacionalno priznana kvalifikacija vzdrževalnega osebja, ki ustreza kategoriji zrakoplova (kadar se člen 5(6) Uredbe (EU) št. 1321/2014 nanaša na nacionalna pravila) ali diploma iz aeronavtike ali enakovredna diploma;
-    ustrezno usposabljanje iz letalskega vzdrževanja.

Pogodba o sodelovanju bo sklenjena za leto 2021, na podlagi preverjanja kompetenc. Plačilo po urni postavki (22 EUR /ura).

Zainteresirane kandidate vabimo, da oddajo svojo vlogo z ustreznimi dokazili do najkasneje 28.12.2020 na info@caa.si

Vse objave