Informacije za pilote ultralahkih letalnih napravah (ULN)

Spoštovani.

Po vzoru evropske zakonodaje, ki določa pravila za pridobitev in ohranjanje licenc pilotov zrakoplovov, ki sodijo v področje uporabe te zakonodaje, je Republika Slovenija s Pravilnikom o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/16, 52/16 in 32/18) tudi področje pridobitve in ohranjanja dovoljenj pilotov ultralahkih letalnih naprav uredila na podoben oziroma primerljiv način.

Tako dovoljenje pilota naprave ni več časovno omejeno na 4 leta, pač pa so dovoljenja časovno neomejena. Tako pravilnik določa pogoje, ki pilotu naprave omogočajo letenje po načelu zadnjih izkušenj ter določa pogoje za učitelje letenja naprave, ki imajo v sistemu časovno neomejenih dovoljenj bistveno večjo vlogo v primerjavi s preteklo ureditvijo. Opredeljeno je tudi priznavanje naleta tako za učitelje letenja naprave kot tudi za imetnike dovoljenj pilotov naprave, če so hkrati imetniki licenc oziroma potrdil izpraševalcev, izdanih v skladu z evropsko zakonodajo.

Podrobne informacije glede sistema zamenjave dovoljenj iz starih v nova dovoljenja in povzetek novih pravil so podane v priloženih datotekah:

 - INFORMACIJE PILOTOM ULTRALAHKIH LETALNIH NAPRAV: Prehod na novo ureditev licenciranja pilotov

- ULN BILTEN: Novi predpisi in pravila za pilote ultralahkih letalnih naprav

Vloge za pilote ULN so dostopne na naslednji spletni strani: https://www.caa.si/piloti-ultralahkih-letalnih-naprav.html

Lep letalski pozdrav!

Vse objave