Informacije javnega značaja

OSEBNA IZKAZNICA

NAZIV:Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije
SKRAJŠANI NAZIV:Agencija za civilno letalstvo
ANGLEŠKI NAZIV:Civil Aviation Agency
KRATICA:CAA
SEDEŽ:Ljubljana, Kotnikova ulica 19a
MATIČNA ŠTEVILKA:3933083000
DAVČNA ŠTEVILKA:62730436
ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:16586
ŠT. PODRAČUNA PRI UJP:IBAN SI56 0110 0600 0036 204 SWIFT/BIC BSLJSI2X
TELEFONSKA ŠTEVILKA:+386 1 244 66 00, +386 1 244 66 01
ŠTEVILKA FAKSA:+386 1 244 66 99
ELEKTRONSKA POŠTA:info@caa.si
SPLETNA STRAN:www.caa.si
ODGOVORNA OSEBA:Rok Marolt, direktor

SVET AGENCIJE

PREDSEDNIK:Franc Žmavc
ČLANI:Tadej Špitalar
mag. Radivoj Jelen
mag. Erazem Polutnik
mag. Tomaž Poglajen